Proof of concept presentation planning

Last week Friday I talked with my thesis advisor Sam, she provided me a great focus that.. “Proof of concept presentation planning” is published by Johny SVA in Spotkeys.

Smartphone

独家优惠奖金 100% 高达 1 BTC + 180 免费旋转
Voetschimmel en schouderklachten

Kan voetschimmel schouderklachten veroorzaken? Klinkt als een fabeltje, maar het was bij een patiënt van me daadwerkelijk het geval. Het was wel een indirect verband, dat wel, maar de link was de lever.

Hoe was dat nou gegaan? De man kwam bij me omdat hij sinds een half jaar pijn in zijn rechterschouder had, hij kon zijn arm nauwelijks meer optillen. Bij het lichamelijk onderzoek bleek zijn lever het meest opvallend: er zat enorm veel spanning rond dat grote orgaan dat in de rechterbovenbuik ligt, en via fasciale (bindweefsel)verbindingen verbonden is met het sleutelbeen. Het sleutelbeen heeft letterlijk een sleutelpositie, omdat zowel de oppervlakkige als de middelste èn de diepe fasciën daar samenkomen. Heel globaal gezegd: de bindweefselverbindingen net onder de huid, van de spieren èn de interne organen komen daar samen. Zo kan een probleem in één van deze systemen (dus ook de lever!) het sleutelbeen beperken in zijn beweeglijkheid — en dan is een goede schouderfunctie gewoonweg onmogelijk.

Maar waarom de lever? Typische oorzaken voor een leverprobleem zijn alcohol, een slechte voeding, het nemen van veel medicijnen, en dingen als een hepatitis (leverontsteking) in de voorgeschiedenis. Dat was bij deze man allemaal niet het geval. Het bleef dus een raadsel, maar gelukkig was zijn echtgenote erbij: die kreeg een helder ingeving en zei: “Ja, maar wacht eens even, jij hebt ook maanden lang die zware medicijnen tegen jouw voetschimmel moeten innemen; en dáárvan zei de huisarts dat die flink belastend voor leven en nieren zijn!” Dat was dus zeer waarschijnlijk de “missing link”…

In ieder geval was het zo dat de man zijn arm weer kon optillen direct na de behandeling van zijn lever, tot grote verbazing van hemzelf èn zijn echtgenote.

Add a comment

Related posts:

The teacher

He was a totally normal, boring guy. An average teacher. Teaching boring stuff to bored students. I was one of them. I was the most bored of them all. But not during his classes. Something made them…

Validating aesthetics in a web design project

Many current design research methods can help teams and organizations to successfully validate interaction, the usability of user interface, and the findability of content. While some research method…

How To Find Your Way Home

Every day is an evolution. An education in how to best cope with new thoughts and feelings that arise. Feelings that come up that are so unexpected, even foreign. That aren’t driven by the rational…